جلسه بررسی مسائل و مشكلات شركت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل

جلسه بررسی مسائل و مشكلات شركت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل

    منبع خبر

    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل

    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل یک شرکت در شهر اردبیل می باشد

      نظرات