جلسه هم اندیشی با اعضاء سازمان در رابطه با استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح و تاثیرآن در بهبود کیفیت ساختمان ها

جلسه هم اندیشی با اعضاء سازمان در رابطه با استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح و تاثیرآن در بهبود کیفیت ساختمان ها

جلسه هم‌اندیشی با اعضا سازمان در رابطه با استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح ‌‌و تاثیر آن در بهبود کیفیت ساختمان ها.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات