جلسه معارفه اعضای کمیسیون تخصصی برق با حضور جمعی از اعضاء هیئت مدیره سازمان

جلسه معارفه اعضای کمیسیون تخصصی برق با حضور جمعی از اعضاء هیئت مدیره سازمان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات