تنظیم پیش‌نویس برنامه اجرایی تفاهم‌نامه منعقده بین دو کشور ایران و سوریه

تنظیم پیش‌نویس برنامه اجرایی تفاهم‌نامه منعقده بین دو کشور ایران و سوریه

اسلامی ادامه داد: ایران و سوریه گفتگوها و تفاهم هایی فراوانی با همه داشته و زمینه‌های فعالیت مشترک دو کشور در بحث زیرساخت، مسکن و کیفیت بخشی به زندگی مردم فراوان است که باید بر آنها تاکید کرد. این مقام مسئول در دولت دوازدهم حوزه‌های عمران و مسکن را حوزه هایی عنوان کرد که با سرمایه ‌گذاری بخش خصوصی قابل انجام است و افزود: با تعریف الگوهای مشخص همکاری مشترک دو کشور، تامین منابع انجام خواهد گرفت و ادامه فعالیت دو کشور و شرکت‌های سرمایه گذار دو کشور ایران و سوریه تسهیل می‌شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات