بررسي طرح تفصيلي شهرهاي داران و گوگد در كميسون ماده 5 استان

بررسي طرح تفصيلي شهرهاي داران و گوگد در كميسون ماده 5 استان

بررسي طرح تفصيلي شهرهاي داران و گوگد در كميسون ماده 5 استان
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان در جلسه كميسيون ماده 5 استان كه به رياست حجت الله غلامي معاون هماهنگي امور عمراني استانداري و با حضور حميدرضا اميرخاني مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان و ديگر اعضا برگزار شد طرح تفصيلي شهرهاي گوگد و داران مورد بررسي قرار گرفت.
در اين جلسه 49 مورد از موارد تغيير كاربري در طرح تفصيلي پيشنهادي نسبت به طرح جامع شهر گوگد بررسي شد .
در ادامه در طرح تفصيلي شهر داران كه مرحله اول و بررسي وضعيت موجود شهر بود موارد شناخت شهر ، بررسي مصوبات مراجع قانوني بر اساس طرح جامع شهر ، تدقيق اطلاعات جمعيتي ، تدقيق خصوصيات كالبدي و عملكردي ، تدقيق شناخت خصوصيات حمل و نقل مطرح گرديد و در تدقيق محدوه قانوني شهر 22 مورد حذف يا الحاق به محدوده شهر مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت .
و در كارگروه تخصصي زيربنايي ، توسعه روستايي ، عشايري ، شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست موارد خارج حريم 16 شهر استان اصفهان و 64 مورد از موارد اتاق كارگري استان مورد بررسي قرار گرفت .


لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات