تشکلهای محیط زیستی می توانند در زمینه حفظ محیط زیست نسلهای آتی نقش تعیین کننده داشته باشند

تشکلهای محیط زیستی می توانند در زمینه حفظ محیط زیست نسلهای آتی نقش تعیین کننده داشته باشند


به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، حمیده زرآبادی پور نماینده مردم  شریف قزوین، البرز، آبیک در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به مشکلات محیط زیست و کمبودهای موجود در آن حوزه گفت: تشکلهای مردمی می توانند نقش مهمی در زمینه اولویتهای زیست محیطی استان از جمله احیای باغستان، مدیریت پسماند و سایر مباحث محیط زیستی داشته باشند و زیرساخت ها به نحوی فراهم شوند که نقطه نظرات تشکلها و گروههای مردم نهاد در زمینه برنامه ریزیهای استان گرفته شود و اعمال گردد که قطعا کمک به تشکلهای به نوعی کمک به حفاظت محیط زیست است.

زرآبادی گفت: تشکلها می توانند در زمینه حفظ محیط زیست نسلهای آتی نقش تعیین کننده داشته باشندآن چیز که مهم است آثار تخریبی محیط زیست که در طولانی مدت خود را نمایان می سازد و متوجه نسلهای آتی است.

نماینده مردم  شریف قزوین، البرز، آبیک در مجلس شورای اسلامی افزود: تشکلهای محیط زیستی می توانند الویتهای خود را مطرح کنند تا در تصمیم گیری ها و پروژهای محیط زیستی استفاده شود.


در ادامه حسن عباس نژاد مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین به نقش مشارکتی در حفظ و احیای محیط زیست به اصل پنجاه قانون اساسی پرداخت و گفت: در اصل پنجاه قانون اساسی به سه هدف مهم اشاره شده است.

وی تصریح کرد: حفاظت از محیط زیست در قانون به عنوان وظیفه همگانی تلقی شده بنا براین همه اقشار جامعه در حفظ محیط زیست مسئول هستیم از موضوعات دیگر اصل پنجاه قانون اساسی جرم انگاری محیط زیست در زمینه  تخریب ایجاد آلودگی می باشد، بنا بر این هر عملی که منجر به تخریب و آلودگی محیط زیست گردد ممنوع است.

عباس نژاد در ادامه افزود: موضوع توسعه پایدار محور سوم اصل پنجاه قانون اساسی است که توجه به نیازهای نسلهای آینده  را در بر می گیرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین در پایان گفت: استان قزوین ۳۱ تشکل فعال در حوزه محیط زیست دارد که می توانند با کار تیمی تحرک خوبی در سطح اجتماع در زمینه مباحث محیط زیست با کمک تشکلها داشته باشیم

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات