دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان خبر داد: افزایش توان تولید صنعت سیمان به ۸۸ میلیون تن

به گزاش اخبار ساختمان، عبدالرضا شیخان دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان گفت: از ابتدای سال ۹۰ نیاز کشور در زمینه سیمان، از ۲۹ به ۸۸ میلیون تن رسیده که نشان دهنده افزایش توان تولید در این صنعت است. دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان ادامه داد: برای افزایش رونق اقتصادی کشور باید از جاده‌های آسفالتی استفاده کرد و قیر را در آن کاهش داد چراکه قیر را می‌توان صادر کرد و به ارزآوری رسید. وی با تاکید بر اینکه جاده‌ها به جای آسفالت باید رویه بتنی را پیش ببرند، بیان کرد: در صورتی که از رویه بتنی استفاده شود مصرف سیمان افزایش پیدا خواهد کرد. با توجه به اینکه قیمت تولید قیر در کشور نسبت به سیمان زیاد است، توصیه می‌شود از این روکش استفاده کنیم. دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان ادامه داد: استفاده از روکش بتنی در جاده‌ها، ضمن کاهش مصرف قیر موجب رونق تولید سیمان در کشور می‌شود و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات