ضرورت تکمیل هرچه سریع تر تصفیه خانه چرم شهر

ضرورت تکمیل هرچه سریع تر تصفیه خانه چرم شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات