ایجاد دسترسی حمل و نقل عمومی به بیمارستان اکبر

ایجاد دسترسی حمل و نقل عمومی به بیمارستان اکبر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات