آغاز طرح ایستگاه شهروند با 800 دانش آموز

آغاز طرح ایستگاه شهروند با 800 دانش آموز

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات