شهرداری ایرانشهر در2سال گذشته بیش از 340هزارمترمربع از معابر اصلی وفرعی سطح شهر را آسفالت نموده.

شهرداری ایرانشهر در2سال گذشته بیش از 340هزارمترمربع از معابر اصلی وفرعی سطح شهر را آسفالت نموده.

نوراحمد درخوش شهردار ایرانشهر در بازدید از عملیات اجرای آسفالت انتهای درزاده 41بیان داشتند:مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهردر راستای تحقق  عدالت در مدیریت شهری 340هزارمترمربع آسفالت در2سال گذشته انجام داده که بیشتر آن در محلات کمتربرخوردارشهر درجهت بالا بردن شاخص های محلات انجام شده که در این محله (درزاده41)حدود 20هزار مترمربع بابیش از16معبر انجام خوادشدکه در حال حاضر بیش از 10هزار مترمربع از معابراین محله آسفالت انجام شده است.امید است در نگهداری و حراست از آسفالت وتاسیسات شهری کوشاتراز گذشته باشند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ایرانشهر

    منبع خبر

    شهرداری ایرانشهر

    شهرداری ایرانشهر یک شهرداری در شهر ایرانشهر می باشد

      نظرات