معاون برنامه ريزي و تحقيقات شركت برق منطقه اي خراسان ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي خراسان، دكتر مهدي علومي ضمن بيان مطلب فوق، با اشاره به شاخص هاي مديريت مصرف در سال 98 و تفاوت هاي آن با سال گذشته تصريح كرد: با توجه به اهميت بيش از پيش مديريت مصرف برق در مقطع زماني فعلي، جهت اثربخشي بيشتر برنامه هاي مديريت مصرف، نحوه اجراي برنامه هاي مذكور در سال جاري با تفاوت هايي همراه شده و پيرو اعلام برنامه هاي سال جاري وزارت نيرو تحت عنوان «برنامه هاي 098»، كميته گذر از پيك 98 با همراهي 3 حوزه توليد، انتقال و توزيع با عضويت مديران عامل شركت برق منطقه اي خراسان، شركت هاي توزيع نيروي برق مشهد، خراسان شمالي، جنوبي و رضوي و شركت توليد نيروي برق خراسان در راستاي اجراي كامل و با تمام توان برنامه هاي مذكور تشكيل شد و جلساتي نيز با حضور معاون وزير نيرو در امور برق و مديرعامل توانير هر 3 هفته برگزار شد كه نتيجه اين هماهنگي و كار تيمي منسجم، گذر موفق از پيك بار 98 شبكه  برق بدون خاموشي و حصول تجارب جديد در اجراي برنامه هاي مديريت مصرف برق بود.

وي افزود: كنترل و كاهش رشد فزاينده بار شبكه خراسان در سال جاري از 11 درصد به 2.6 درصد، موفقيتي بزرگ بود كه سرعت زياد افزايش مصرف برق در بخش هاي غيرمولد را مهار و تلاش در جهت تصحيح الگوي مصرف بود.

اين مقام مسئول شركت برق منطقه اي خراسان در ادامه با برشمردن اهم اقدامات اين شركت، قبل از ورود به تابستان سال جاري، عنوان كرد: برگزاري جلسات ويژه كارشناسي و توجيهي با نمايندگان صنايع بزرگ خراسان، رايزني هاي متعدد جهت جلب مشاركت و همكاري در طرح هاي ويژه تابستاني و نهايتا همايش مديريت مصرف ويژه مديران صنايع فوق سنگين و امضاي ميثاق نامه براي همكاري در مديريت بار ساعات پيك از جمله فعاليت هاي شاخص اين شركت است. همچنين ايجاد مركز پايش آنلاين مصرف مشتركان بزرگ با همكاري معاونت بهره برداري اين امكان را فراهم كرد كه ضمن رصد لحظه اي مصرف مشتركين بزرگ و شركت هاي توزيع نيروي برق تحت پوشش، در صورت تخطي از سقف پيك بار تعيين شده از سوي شركت توانير، بلافاصله درخواست كنترل بار و پياده سازي اقدامات اصلاحي انجام شود.

وي همچنين به بيان برخي از اهم اقدامات شركت هاي توزيع نيروي برق خراسان پرداخت و به عنوان نمونه خاطرنشان كرد: شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد امسال برنامه هاي متعددي را در عرصه مديريت مصرف برق شهرستان مشهد در رابطه با مديريت مصرف مشتركين در سطح مختلف خانگي، تجاري، اداري و... اجرايي كرد كه يكي از بارزترين اين اقدامات با توجه به سهم 30 درصدي مصارف خانگي از بار شبكه، تبادل تفاهم نامه با شركت مخابرات استان براي ارسال پيام صوتي به مشتركان خانگي جهت بيان ضرورت مديريت مصرف و ارائه راهكارهاي ساده و كاربردي مديريت مصرف برق منازل از جمله تاثير افزايش 2 درجه اي دماي تنظيم شده كولرهاي گازي، انتقال مصارف از ساعات پيك ظهر به ساعات كم باري و... بود.

همچنين اين شركت با اهداف چندمنظوره جهت مديريت مصرف و با استفاده از ظرفيت شركت هاي استارت آپ به ارائه طرحي در قالب «پويشروز گرم» در 3 روز از مرداد ماه مبادرت نمود و بالغ بر 204 مگاوات ساعت از مصرف شبكه در زمان اجراي طرح كاسته شد كه براساس آن هزينه صرفه جويي شده از محل كاهش مصرف مشتركين داوطلب طرح مذكور، معادل600 ميليون ريال به كودكان كار اختصاص يافت.

دكتر علومي در رابطه با همكاري ساير نهادها و سازمان ها با شركت برق منطقه اي نيز بيان كرد: تغيير ساعات كاري ادارات و سازمان هاباهماهنگي و دستور استانداري هاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي نيز منجر به كاهش 45 مگاواتي پيك روزانه مصرف برق شد. همچنين تبادل تفاهم نامه با امور مساجد با توجه به اثرگذاري بالاي اين قشر در بين مردم، استفاده از ظرفيت هاي اداره آموزش و پرورش در جهت آشنايي جامعه هدف دانش آموزان و معلمان با راهكارهاي مديريت مصرف برق و استفاده از ابزارهاي تشويقي جهت ترغيب دانش آموزان به مديريت مصرف در منزل و... نيز بخش ديگري از اقدامات در جهت فرهنگ سازي مديريت مصرف برق بوده است.

وي در خصوص ميزان استفاده از ارزهاي ديجيتال در استان و مديريت آن اظهار كرد: پايين بودن نرخ برق در ايران و نياز به مصرف انرژي الكتريكي زياد براي استخراج ارز ديجيتال، انگيزه توليد اين ارز در ايران را افزايش داده است. تاكنون در استان 7 مگاوات استخراج بيت كوينشناسايي و با حدود 50 مشترك متخلف در اين زمينه برخورد شده است كه اين مشتركان اعم از مشتركان كشاورزي و ساير طرح ها با نرخ هاي تعرفه مخفف و يارانه اي برق بوده اند.

معاون برنامه ريزي و تحقيقات شركت برق منطقه اي خراسان تصريح كرد: توليد ارز ديجيتاليك تهديد بود كه به خوبي به يك فرصت تبديل شد. در 13 مرداد امسال هيات وزيران مصوبه اي در مورد قانوني شدن استخراج ارز ديجيتال تصويب كرد كه طبق آن، تعرفه برق متقاضيان استخراج بيت كوين با قيمت متوسط ريالي برق صادراتي با نرخ تسعير سامانه نيما اعمال و محاسبه مي شود كه دستورالعمل اجرايي آن ابلاغ خواهد شد.

دكتر علومي با تاكيد بر لزوم برنامه ريزي براي جلوگيري از اقدامات غيرقانوني در استخراج ارزهاي ديجيتال گفت: بايد توجه داشت كل مشكل مربوط به پيك تابستان، آن هم نه همه ساعات آن است. در واقع تنها حدود 315 ساعت از سال را با مشكل مواجه هستيم. در حال حاضر براساس قراردادهاي ما با مجموعه هاي صنعتي، شركت برق منطقه اي خراسان اين اجازه را دارد كه در زمان پيك، برق آن ها را قطع كند كه البته به دليل حمايت از توليد، اين اقدام صورت نمي گيرد ولي در مورد استخراج بيت كوين اين قاعده اعمال شد. در قراردادهاي ما با متقاضيان استخراج بيت كوين نيز اين مساله مورد تاكيد قرار گرفته كه در صورت نياز، در زمان پيك، برق آن ها قطع خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات