حضور همکاران شرکت در راهپیمایی حمایت از امنیت و اقتدار کشور

حضور همکاران شرکت در راهپیمایی حمایت از امنیت و اقتدار کشور

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات