مقررات تامين برق مراكز استخراج رمز ارز مشخص شد

مقررات تامين برق مراكز استخراج رمز ارز مشخص شد

به گزارش پايگاه خبري توانير، به گفته دكتر مصطفي رجبي مشهدي، قيمت برق اين مراكز معادل متوسط نرخ برق صادراتي خواهد بود، كه براين اساس اين ميزان 965 تومان به ازاي هر كيلووات  ساعت تعيين شده است.
رجبي مشهدي گفت: اين نرخ در 8 ماه غيرگرم سال معادل 50 درصد متوسط نرخ برق صادراتي يعني 480تومان خواهد بود و در 4 ماه گرم سال يعني از خرداد تا شهريور دوبرابر متوسط قيمت صادراتي برق محاسبه مي شود .
سخنگوي صنعت برق تاكيد كرد: استفاده اين مراكز از برق در 300 ساعت از سال  كه ساعات اوج بار است و قبلا توسط وزارت نيرو ابلاغيه مي شود، ممنوع است.
رجبي مشهدي درخصوص هزينه انشعاب عمومي برق اين مراكز نيز گفت: از اين گروه از متقاضيان هزينه انشعاب عمومي دريافت نخواهد شد .
وي با بيان اين كه به منظور تشويق فعالان تخفيفاتي هم در نظر گرفته شده است، گفت: در صورتي كه اين متقاضيان به صورت مجتمعي و با ظرفيت بالا فعاليت كنند تا 20 درصد تخفيف در سطوح انتقال  به آنها تعلق مي گيرد. همچنين درصورتي كه از استخرهاي داخلي نيز استفاده كنند تا 15 درصد تخفيف بيشتر شامل حال اين مشتركان مي شود.
سخنگوي صنعت برق تصريح كرد: استفاده غيرمجاز از برق براي استخراج رمز ارز ممنوع است و برق تنها به متقاضياني ارائه مي  شود كه مجوز از وزارت صمت را داشته باشند.
رجبي مشهدي ادامه داد: همچنين براي كساني كه نسبت به شناسايي و اعلام مراكز غيرمجاز مرز ارز اقدام كنند نيز پاداش هايي در نظر گرفته شده است كه معادل 20 درصد خسارت وارده توسط اين مراكز به شبكه خواهد بود.
وي گفت: با استفاده كنندگان غيرمجاز از برق نيز براساس قوانين موجود برخورد و به مراجع قضايي معرفي خواهند شد.
سخنگوي صنعت برق با بيان اين كه امكان استفاه از برق نيروگاه هاي موجود براي استخراج رمز ارز وجود ندارد و اين كار ممنوع است، اظهار داشت: اين گروه از متقاضيان در صورت تمايل مي توانند نسبت به احداث نيروگاه جديد اقدام كنند كه در اين صورت نرخ سوخت اين نيروگاه ها معادل  70 درصد نرخ گاز صادراتي خواهد بود.
رجبي مشهدي در عين حال با اشاره به اين كه استخراج كنندگان رمز ارز همچنين مي توانند نسبت به استفاده از برق توليدي نيروگاه هاي تجديد پذير براي اين كار اقدام كنند، گفت: در صورت عدم استمرار برق توليدي نيروگاه تجديدپذير، اين مراكز مي توانند از برق شبكه به عنوان پشتيبان استفاده كنند  كه در اين شرايط نرخ برق شبكه به قيمت تعيين شده در اين مصوبه محاسبه خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات