تكميل محور چادگان - اصفهان در انتظار 65 ميليارد تومان اعتبار/ عمل به تعهدات خود در راستاي تكميل محور...

تكميل محور چادگان - اصفهان در انتظار 65 ميليارد تومان اعتبار/ عمل به تعهدات خود در راستاي تكميل محور...

معاون مهندسي و ساخت اداره كل راه وشهرسازي استان اصفهان؛
تكميل محور چادگان - اصفهان در انتظار 65 ميليارد تومان اعتبار/ عمل به تعهدات خود در راستاي تكميل محور چادگان – اصفهان
بهزاد شاهسوندي: محور اصفهان – چادگان در دو حوزه شهرستان چادگان وتيران در سه قطعه در حال برنامه ريزي و اجراست كه جهت تكميل به 65 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني راه وشهرسازي استان اصفهان، محور گردشگري اصفهان - چادگان با توجه به وجود منطقه تفريحي ، گردشگري چادگان از جمله محورهاي پر تردد استان اصفهان است كه تكميل و احداث مسير به صورت چهار خطه همواره مورد تاكيد مسئولين و خواست مردمي بوده و از اولويت هاي راه وشهرسازي جهت احداث است.
بهزاد شاهسوندي معاون مهندسي و ساخت راههاي اداره كل راه وشهرسازي استان در نشست خبري خود با خبرنگاران در تشريح اقدامات انجام شده جهت تكميل اين پروژه بيان داشت: طول كل اين پروژه از سه راهي سد چادگان تا چادگان 31 كيلومتر است كه 11 كيلومتر آن در سنوات قبل و با هزينه اي بالغ بر 75 ميليارد ريال به بهره برداري رسيده و باقيمانده مسير 7 كيلومتر در حوزه شهرستان چادگان و 13 كيلومتر در شهرستان تيران و كرون قرار دارد.
وي درخصوص 7 كيلومتر موجود در شهرستان چادگان گفت: با توجه به تفاهم نامه منعقد شده بين راه وشهرسازي ، شهرداري چادگان و سازمان عمران زاينده رود مقرر شد تا عمليات راهسازي تا حد اجراي زير اساس و تكميل ابنيه فني توسط راه وشهرسازي و اجراي بيس و تكميل پروژه توسط طرفين انجام پذيرد كه خوشبختانه اين اداره كل تاكنون به تعهدات خود در اين زمينه عمل نموده و سازمان عمران نيز 2 كيلومتر مسير را جهت اجراي آسفالت آماده نموده كه با برآورد انجام شده جهت اجراي آسفالت به 21 ميليارد ريال اعتبار نياز دارد كه به محض انتخاب پيمانكار و مساعد شدن آب و هوا عمليات اجراي آسفالت آن انجام خواهد شد.
شاهسوندي در ادامه بيان داشت: در حوزه شهرستان چادگان در حال حاضر عمليات راهسازي در حد اجراي لايه هاي خاكي و ابنيه فني بجز يك دستگاه پل دهانه 6 متري باقيمانده است كه با توجه به برآورد صورت گرفته جهت تكميل اين 5 كيلومتر به اعتباري بالغ بر 75 ميليارد ريال نياز است تا مراحل چهارخطه اين محور در شهرستان چادگان به اتمام رسد.
وي درخصوص ادامه مسير در شهرستان تيران و كرون بطول 13 كيلومتر اظهار داشت: اين محور از مسير اراضي كشاورزي و تاسيسات آب و برق و گاز مي گذرد و در دو قطعه 8 كيلومتر و 5 كيلومتر در برنامه احداث مي باشد.
قطعه اول بطول 8 كيلومتر از سه راهي سد تا ابتداي گردنه بعد از روستاي گولاب قرار گرفته كه بخشي از ابنيه فني اجرا شده و جهت تكميل راهسازي به 26 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.
قطعه دوم بطول 5 كيلومتر از گردنه تا پايان حوزه شهرستان تيران نيز بدليل دارا بودن قوس هاي افقي و قائم تند و از طرفي عدم امكان ترانشه بري، احداث باند دوم در مجاورت آن مقدور نبوده و پيشنهاد گرديد كه مسير جديد به يال شمالي محور تغيير مسير و جايگزين گردد كه در اين راستا عمليات مطالعات آن انجام و توسط پهباد نقشه برداري و در نهايت مقرر شد تا طرح بهينه مورد تاييد و مطالعات تكميلي آن انجام شود . با توجه به برآورد صورت گرفته اجراي اين طرح به 30 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.
معاون مهندسي و ساخت راههاي اداره كل راه وشهرسازي استان كل اعتبار مورد نياز براي تكميل اين محور حساس با حجم بالاي ترافيك را 65 ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: با برآوردهاي ضمني انجام شده جهت تكميل اين محور بالغ بر 65 ميليارد تومان اعتبار نياز است تا با گذشت فصل سرما و مناسب شدن شرايط جوي اين محور را تكميل و به بهره برداري رسانيد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات