45پروژه راهسازي بطول 323 كيلومتر و با اعتبار 227 ميليارد تومان در سطح استان اصفهان فعال است

45پروژه راهسازي بطول 323 كيلومتر و با اعتبار 227 ميليارد تومان در سطح استان اصفهان فعال است

معاون مهندسي و ساخت اداره كل راه وشهرسازي استان اصفهان؛
45پروژه راهسازي بطول 323 كيلومتر و با اعتبار 227 ميليارد تومان در سطح استان اصفهان فعال است
پروژه معروف به طريق الرضا و محور بادرود – كاشان از جمله شاخص ترين پروژه هاي راهسازي استان است كه طول در دست اجراي اين دو پروژه با پيشرفت بيش از 70 درصد در حال اجراست.
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني راه وشهرسازي استان اصفهان، بهزاد شاهسوندي معاون مهندسي و ساخت اداره كل راه وشهرسازي با اعلام اين خبر بيان داشت: در حال حاضر 45 پروژه راهسازي در بخش راه اصلي و فرعي و بزرگراهي در استان بطول 323 كيلومتر و با اعتباري بالغ بر 227 ميليارد تومان فعال و در حال احداث است.
وي گفت: 11 پروژه مهم و حياتي در دستور كار اجراست كه از جمله شاخص ترين پروژه هاي ما در اين حوزه پروژه احداث باند دوم نايين – انارك – خور – طبس، بادرود – كاشان، داران – دامنه – خوانسار- گلپايگان – خمين، كمربندي كاشان، كنارگذر آران وبيدگل و محور كاشان – مشهد اردهال – برزك مي باشد.
شاهسوندي در اعلام جزئيات پروژه هاي نايين – خور – طبس و احداث باند دوم بادرود – كاشان گفت: در حوزه بزرگراهي احداث باند دوم نايين – انارك – خور – طبس معروف به طريق الرضا بطول 253 كيلومتر از جمله محورهاي پرترافيك استان است كه از شهر نايين تا پايان حوزه استحفاظي در طبس ادامه مي يابد.
80 كيلومتر اين مسير در سنوات قبل با اعتباري بالغ بر 89 ميليارد تومان به بهره برداري رسيده و 40 كيلومتر ديگر از تقاطع محور با پل راه آهن اصفهان – يزد تا شهر انارك در قالب دو قرارداد با پيشرفت فيزيكي 75 درصد و با اعتبار هزينه شده 42 ميليارد تومان در حال اجراست.
طراحي اوليه و تكميلي 30 كيلومتر ديگر اين محور از پايان مشجري تا سه راهي چوپانان به سمت اردكان نيز در برنامه هاي اين اداره كل است و جهت اخذ مجوز برگزاري مناقصه ارسال گرديده است.
وي اظهار داشت: در اين محور احداث و تكميل ميدان فرخي – جعفرآباد با برآورد 800 ميليون تومان فرايند برگزاري مناقصه آن انجام شده و در مرحله انتخاب پيمانكار است و كمربندي فرخي نيز كه از شهر فرخي شروع و تا ابتداي شهر خور ادامه مي يابد بطول 19 كيلومتر تا عمليات اجراي بيس پيش رفته و با تامين اعتبارات لازم تكميل خواهد شد.

معاون مهندسي و ساخت اداره كل راه وشهرسازي استان در ادامه با اشاره به كريدور ترانزيتي از سمت بندرعباس به تهران كه عمده بار ترانزيت كشور از آن مي گذرد به محور بادرود – كاشان اشاره داشت و گفت: طول كل اين محور 52 كيلومتر است كه 18 كيلومتر آن با اعتبار 23 ميليارد تومان به بهره برداري رسيده و 26 كيلومتر آن در قالب دو قرارداد 27 ميليارد توماني و با پيشرفت 70 درصد در حال اجراست و عمليات راهسازي آن تا حد اجراي بيس پيش رفته و 18 كيلومتر اين ميزان روكش آسفالت انجام شده كه در صورت تامين قير لازم به ميزان 1500 تن اين 26 كيلومتر آماده افتتاح و بهره برداري خواهد بود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات