شرکت پژوهشکده اقلیم شناسی و مرکز ملی اقلیم در نمایشگاه راه و ترابری

شرکت پژوهشکده اقلیم شناسی و مرکز ملی اقلیم در نمایشگاه راه و ترابری

پژوهشکده اقلیم شناسی و مرکز ملی اقلیم در نمایشگاه راه و ترابری و صنایع وابسته شرکت خواهد کرد.

به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از مجید حبیبی نوخندان، رئیس پژوهشکده اقلیم شناسی و مرکز ملی اقلیم در خصوص حضور در اولین نمایشگاه راه و ترابری و صنایع وابسته گفت: با توجه به بند ۶،اهداف و برنامه های نمایشگاه، که در خصوص همایش های علمی است، این مرکز آمادگی خود را برای ارایه تعدادی سخنرانی علمی در خصوص هواشناسی جاده ای، پیش بینی های فصلی و بلند مدت، تغییر اقلیم و خشکسالی در سالن همایش های نمایشگاه اعلام می دارد

    نظرات