دعوت به جلسه نمایشگاه تخصصی پدافند کالبدی -شنبه مورخ 98/9/9 ساعت 10 صبح در سالن شماره 2 معاونت سیاسی،امنیتی استاداری تشکیل خواهد شد.

دعوت به جلسه
به منظور شناسایی و معرفی توانمندی و ظرفیت شرکت های استانی در عرصه مطالعات،پژوهش و تولیدات محصولات حوزه کالبدی،در نظر است نمایشگاه ((تخصصی پدافند کالبدی)) برای اولین بار در استان برگزار شود. بدین منظور جلسه هماهنگی در روز شنبه مورخ 89/9/9 ساعت 10:00 صبح در سالن جلسه شمار 2 معاونت سیاسی ،امنیتی استانداری تشکیل خواهد شد خواهشمند است در جلسه مذکور حضور بهم رسانید. لینک اصل خبر در سایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی یک انجمن می باشد

      نظرات