۲۰ میلیون نفر ساکن بافت فرسوده هستند

وی اظهار داشت: شتاب بخشی کارها در بافت‌های فرسوده صرفا توسط دولت با توجه به منابع محدود آن امکان پذیر نیست و بهره گیری از ظرفیت‌های شهری و سرمایه گذاران با تعامل و همفکری در مناطق مختلف کشور می‌تواند به پیشبرد امور و فعالیت‌ها کمک بسزایی داشته باشند. معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: در زمان حاضر ۲ هزار پروژه بازآفرینی شهری برای رفع کمبودهای زیرساختی در دست اجراست که بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان در این حوزه سرمایه گذاری شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات