اطلاعیه برگزاری دوره تکنیک های تعیین نیاز اموزشی

اطلاعیه برگزاری دوره تکنیک های تعیین نیاز اموزشی

دوره تکنیک های تعیین نیاز اموزشی در98/9/25توسط گروه اموزشی علوم پایه و مدیریت اغاز خواهد شد لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    منبع خبر

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات