اطلاعیه برگزاری دوره های توجیهی بدو استخدام

اطلاعیه برگزاری دوره های توجیهی بدو استخدام

دوره های توجیهی بدو استخدام در 1398/9/10 توسط گروه اموزشی علوم پایه و مدیریت اغاز خواهد شد.
لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    منبع خبر

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات