آشنايي برخي فعالان محيط زيست و خبرنگاران با تكنيك هاي اثربخشي خبر نويسي زيست محيطي

آشنايي برخي فعالان محيط زيست و خبرنگاران با تكنيك هاي اثربخشي خبر نويسي زيست محيطي

آشنايي برخي فعالان محيط زيست و خبرنگاران با تكنيك هاي اثربخشي خبر نويسي زيست محيطي

دو كارگاه آموزشي روزنامه نگاري محيط زيست و فعاليت در فضاي رسانه اي براي گروه خبرنگاران و تكنيك هاي اثربخشي رسانه اي براي فعالان محيط زيست و اعضاي تشكل هاي حوزه محيط زيست در اصفهان برگزارشد.

به گزارش«پارما» از اداره آموزش و مشاركت هاي مردمي حفاظت محيط زيست استان اصفهان، اين دو كارگاه با ارائه و تسهيلگري احسان محمدي مدرس دانشگاه و فعال رسانه حوزه محيط زيست كشور و با حضور تعدادي از مديران مسئول، خبرنگاران رسانه هاي استان و فعالان رسانه اي عضو سازمان هاي مردم نهاد حوزه محيط زيست در دو نوبت صبح و بعداز ظهرتشكيل شد.

در كارگاه روزنامه نگاري محيط زيست ويژه خبرنگاران، مطالبي همچون ، اهميت محيط زيست در كشور، اولويت مباحث محيط زيستي و آلودگي‌هاي زيست محيطي مطرح شد و شركت كنندگان در اين دوره با اصول و مباني خبرنويسي محيط زيستي، آفات فقدان سواد رسانه اي و اخبار محيط زيست آشنا شدند.

همچنين در بعد ازظهر پنجشنبه كارگاه ديگري با عنوان تكنيك هاي اثربخشي رسانه‌اي براي اعضاي سازمان هاي مردم نهاد زيست محيطي برگزار شد.در اين كارگاه نيزبه شيوه هاي اطلاع رساني و مطالبه گري موثر، حضور اثربخش در رسانه ها براي افزايش مطالبات زيست محيطي و... اشاره شد.

گفتني است با توجه به ابعاد گسترده مطالبات زيست محيطي استان، انعكاس تخصصي اخبار و رويدادهاي محيط زيستي يكي از نياز هاي اساسي استان به شمار مي رود و اميد است با برگزاري اين كارگاه كه با هدف دانش افزايي و توانمندسازي اعضاي سازمان هاي مردم نهاد و خبرنگاران استان برگزارشد،اين مهم مرتفع شود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات