ضرورت رعایت استانداردهای ساخت و سازهای بتنی با توجه به زلزله‌خیز بودن ایران

ضرورت رعایت استانداردهای ساخت و سازهای بتنی با توجه به زلزله‌خیز بودن ایران

رئیس مرکز تحقیقات بتن با تاکید بر اینکه استانداردها در ساخت و ساز باید به صورت کامل در کشور به اجرا برسد، گفت: جامعه امروز ایران با بحران ناشی از عدم رابطه دانش اقتصاد با اقتصاددانان، دانش مهندسی با مهندسان و مهارت‌های تکنیکی و کاربردی با تکنسین‌ها مواجه است که تنها راه برون‌رفت از آن پایبندی به استانداردهای مصوب خواهد بود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات