سازمان بنادر در برابر انجمن‌ دریایی، مسجد ضرار بنا نکند

سازمان بنادر در برابر انجمن‌ دریایی، مسجد ضرار بنا نکند

رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران با تاکید بر اینکه سازمان بنادر نباید در برابر انجمن مسجد ضرار بنا کند، گفت: انجمن مهندسی دریایی سابقه ۲۰ ساله دارد و این روزها که دچار مشکلاتی شده، سازمان باید حمایت بیشتری از آن داشته باشند اما همیشه برخی از مدیران تلاش دارند سراغ موضوعاتی بروند که امکان مصادره مطلوب آن وجود دارد. فاضل با تاکید بر اینکه سازمان بنادر نباید در برابر انجمن مسجد ضرار بنا کند، گفت: انجمن مهندسی دریایی سابقه ۲۰ ساله دارد و این روزها که دچار مشکلاتی شده، سازمان باید حمایت بیشتری از آن داشته باشند اما همیشه برخی از مدیران تلاش دارند سراغ موضوعاتی بروند که امکان مصادره مطلوب آن وجود دارد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات