اطلاعیه برگزاری دوره سیستم زمین در شبکه های توزیع  ...

اطلاعیه برگزاری دوره سیستم زمین در شبکه های توزیع ...

بسمه تعالی
مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان در نظر دارد دوره " سیستم زمین در شبکه های توزیع و نحوه اندازه گیری آن " را در 98/9/23، با همکاری اساتید برجسته و متخصصین صنعت برق برگزار نماید.
شماره تلفن مستقیم گروه برق: ۳۲۸۷۵۹۱۳-۰۴۱
لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    منبع خبر

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات