اطلاعیه برگزاری دوره نظام پیشنهادات

اطلاعیه برگزاری دوره نظام پیشنهادات

دوره نظام پیشنهادات(مدیریت مشارکتی) در 98/9/23 در محل مجتمع اذربایجان توسط گروه اموزش های عمومی و مدیریت اجرا خواهد شد لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    منبع خبر

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات