بررسی دستورالعمل گودبرداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در جلسه مشترک گروه تخصصی عمران با کارگروه ژئوتکنیک

بررسی دستورالعمل گودبرداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در جلسه مشترک گروه تخصصی عمران با کارگروه ژئوتکنیک

سومین جلسه بررسی دستورالعمل گودبرداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز با حضور اعضای  گروه تخصصی عمران ، اعضای کارگروه ژئوتکنیک ، تدوین کنندگان دستورالعمل گودبرداری و مدیر اجرایی سازمان روز سه شنبه ۲۸ آبان ماه ۹۸   در محل سالن جلسات گروههای تخصصی سازمان برگزار شد.

در این جلسه ضمن طرح نقطه نظرات تخصصی در مورد برخی تغییرات و اصلاحات در متن شیوه نامه و فرم ها و پیوست های آن، کلیات آن مورد توافق قرار گرفت .

قابل ذکر است ، موارد مطرح شده درخصوص اجرایی کردن دستورالعمل گودبرداری به صورت مکتوب به ریاست سازمان تقدیم گردید که رویکرد تخصصی تر به مبحث پر اهمیت گودبرداری و لزوم تبیین اهمیت نظارت ویژه بر پایدارسازی و پایش گودها مورد استقبال و حمایت قرار گرفت.لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات