نکاتی در خصوص نحوه مهار تیغه های داخلی و خارجی

پیرو بازدیدهای گروه نظارت سازمان و مشاهده مشکلات عدیده در نحوه مهار تیغه های داخلی و خارجی فایل زیر با موضوع مورد نظر قابل دریافت می باشد.

دریافت فایل

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات