گزارش تصویری دیدار مدیرکل راه و شهرسازی استان با رئیس سازمان برنامه و بودجه استان در خصوص پیگیری اعت...

گزارش تصویری دیدار مدیرکل راه و شهرسازی استان با رئیس سازمان برنامه و بودجه استان در خصوص پیگیری اعت...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات