پیاده‌روی كاركنان صنعت آب و برق در بوشهر برگزار شد

پیاده‌روی كاركنان صنعت آب و برق در بوشهر برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

    منبع خبر

    شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

    شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر یک شرکت در شهر بوشهر می باشد

      نظرات