مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق استان بوشهر با ایثارگران این شركت دیدار كرد

مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق استان بوشهر با ایثارگران این شركت دیدار كرد

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

    منبع خبر

    شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

    شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر یک شرکت در شهر بوشهر می باشد

      نظرات