آموزش مقدماتی اطفاء حریق پرسنل شبکه بهداشت خوسف

آموزش مقدماتی اطفاء حریق پرسنل شبکه بهداشت خوسف

کارگاه آموزشی مقدماتی اطفاء حریق در سالن شبکه بهداشت به صورت عملی توسط مسئول آتش نشانی آقای میرزائی برگزار گردید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خوسف

  منبع خبر

  شهرداری خوسف

  شهرداری خوسف

  شهرداری خوسف یک شهرداری در شهر خوسف می باشد

   نظرات