مراسم کلنگ زنی پارکینگ طبقاتی حکیم نزاری

مراسم کلنگ زنی پارکینگ طبقاتی حکیم نزاری

مراسم کلنگ زنی پارکینگ طبقاتی حکیم نزاری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیرجند

  منبع خبر

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند یک شهرداری در شهر بیرجند می باشد

   نظرات