توسعه نامیمون شهر

توسعه نامیمون شهر

بنانیوز (BanaNews.ir)- www.BanaNews.irمدتهاست صبح که از خانه بیرون می آیم با وضعیت اسفباری در سطح شهر مواجه میشوم! این وضعیت را با اجازه شما توسعه نامیمون شهر می نامم! ترمیم و توسعه کمی فضاهای شهری در سطحی وسیع! به اندازه تمام شهر! همه جا تخریب شده و پر از خاک است! به خودم و کسانی نگاه می کنم که با سختی و رنجی درونی از کنار این خرابی ها می گذریم! همین جا تاکید می کنم قصد بی احترامی یا ناسپاسی به هیچ یک از این تلاش گران در رده های مختلف را ندارم و یک خداقوت بزرگ به همه آنها می گویم- برای تلاش هایشان- ولی درخواست عاجزانه من به عنوان یک انسان و یک شهروند از همه مدیران شهر و سایر مسئولین و دلسوزان این است که قبل از شروع هر طرحی با کارشناسان مختلف از جمله روانشناسان، و جامعه شناسان مشورت کنند تا بلکه تاثیرات تخریبی این قبیل ساخت و سازها گسترده شهری بر روح و روان انسان هایی که در محدوده این شهرها زندگی می کنند به حداقل برسد. از طولانی شدن زمان این طرح ها نمی گویم که به اندازه کافی همه ما را رنج داده است ولی امیدوارم از این پس، مدیران و مسئول همدلی بیشتری نشان دهند- همدلی با انسانهایی که در شرایط دشواری، گذران عمر می کنند. انسان هایی که تحت تنگناهای مختلف اقتصادی اجتماعی، و... قرار دارند و به اندازه کافی پریشان و آزرده هستند. عزیزان! این قبیل خرابی های گسترده و طولانی مدت، اثرات تخریبی اسفباری بر روان افراد می گذارد- ترمیم و توسعه فضاهای شهری بایستی در جهت آرامش بخشی یا لااقل کاستن از آلام انسانها باشد نه خراش بیشتر بر این روان های آسیب دیده! از شما می پرسم خانه ای بزرگ و زیبا که مردمی خسته و دردمند در آن زندگی می کنند چه زیبائی می تواند داشته باشد؟ به این می ماند که چندین بیمار ناتوان و دردمند در خانه ای بستری باشند و ما نه تنها به شرایط آنها توجه نداشته باشیم بلکه شدیدا مشغول تخریب و بهسازی فضای خانه باشیم! وقتی با تلفن ۱۳۷ شهرداری برای تذکر این موضوع تماس گرفتم، مسئول مربوطه توضیح داد: « وزارت کشور امسال به اندازه ۱۰ سال گذشته مجوز ساخت و ساز برای توسعه، تعریض خیابان ها، پیاده و چه و چه رو صادر کرده و ضمنا دستور داده تا پایان سال نیزطرح اگو باید به اتمام برسد!.. گفتم: خدایا! خودت با این همه خرابی و بی برنامه ای به دادمان برس! و ...حرف آخرم این است که توسعه کمی در غیاب توسعه کیفی چه نتیجه ای برای می تواند داشته باشد؟

برگرفته از سایت مدیران ایرانی

    نظرات