روابط عمومی 3: عملیات پاکسازی و تسطیح جاده کیژده حاشیه کانال ژ 5

روابط عمومی 3: عملیات پاکسازی و تسطیح جاده کیژده حاشیه کانال ژ 5

قبل از انجام کار
در حین انجام کار
پس از پایان کار
لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات