فراخوان جذب سرمایه گذار پروژه خیابان غذا

فراخوان جذب سرمایه گذار پروژه خیابان غذا

راهنما و اسناد فراخوان

جذب سرمایه گذار

شهرداری لاهیجان در نظر دارد در قالب روش مشارکتی BOLT سرمایه گذار واجد شرایط را جهت مشارکت در پروژه خیابان غذا جذب نماید. لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی متقاضیان مشارکت که از توان مالی،اجرایی ، فنی و مدیریتی برخوردارند دعوت می شود پس از دریافت اسناد فراخوان از دفتر دفتر امور پیمان و رسیدگی واقع در لاهیجان، بلوار امام رضا، شهرداری لاهیجان، اسناد تکمیلی ارزیابی کیفی و قیمت اجاره پیشنهادی را در پاکت مهر و موم شده که برروی آن عنوان پروژه و نام شرکت کننده و شماره تماس نوشته­اند، تحویل دفتر امور پیمان و رسیدگی نمایند. متقاضیان می­توانند با مراجعه به وب سایت دفتر مدیریت سرمایه­گذاری شهرداری لاهیجان به آدرس: www.Invest.lahijan.ir نسبت به دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند. بدیهی است به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ تعیین شده در اطلاعیه فراخوان ترتیب اثر داده نخواهد شد .

ردیف

عنوان پروژه

موقعیت مکانی

مساحت تقریبی عرصه-متر مربع

آورده شریک ( سرمایه گذار)

آورده شهرداری

1

خیابان غذا

جنب ورزشگاه چهارهزار نفری

2700

طراحی، ساخت و تجهیز

زمین و هزینه مجوز های مربوط به شهرداری

"راهنمای شرکت در فراخوان عمومی شناسایی جذب سرمایه گذار"

شهرداری لاهیجان به استناد مصوبه شورای شهر و شورای عالی سرمایه گذاری لاهیجان بر اساس شیوه نامه سرمایه گذاری به منظور استفاده از ظرفیت­های بخش خصوصی در پروژه های مدیریت شهری در نظر دارد نسبت به مشارکت در پروژه احداث، تجهیز و بهره برداری خیابان غذا به روش BOLT اقدام نماید. در این راستا، کلیه متقاضیان ( حقیقی و حقوقی) مایل به سرمایه­گذاری در این پروژه می­توانند اسناد و مدارک خود را که در راهنمای این فراخوان و همچنین شرایط عمومی و خصوصی تشریح شده است را ارائه نمایند.

1) لازم است کلیه اسناد فراخوان شامل شرایط عمومی و اختصاصی پروژه مطالعه شود و در صورت احراز شرایط نسبت به حضور در فراخوان اقدام نمایید. بدیهی است متقاضیانی که شرایط مندرج در این فراخوان را نداشته باشند، در فرآیند رسیدگی قرار نخواهند گرفت.

2) مدارک درخواستی این فراخوان در دو پاکت سربسته ( الف و ب) که در یک پاکت قرار داده شده­اند، به امور پیمان و رسیدگی شهرداری لاهیجان به آدرس لاهیجان، بلوار امام رضا، شهرداری لاهیجان تحویل و شماره ثبت دبیرخانه دریافت نمایید. اشخاصی که در مهلت تعیین شده موفق به دریافت شماره ثبت دبیرخانه نشوند از حضور در فراخوان منع خواهند شد و مدارک تحویلی مسترد نخواهد شد.

پاکت الف: شامل مشخصات کامل و سوابق، شناسنامه و توانمندی سرمایه­گذار( براساس جداول 1 تا 4 این اسناد) و پاکت ب: شامل پیشنهاد قیمت اجاره است.

· دو پاکت سربسته الف و ب را داخل یک پاکت سربسته و مهر و موم شده قرار دهید.

3) پس از بازگشایی پاکت الف در صورتی­که حداقل امتیاز متقاضی از 30 بیشتر باشد، پاکت ب بازگشایی خواهد شد. در پروژه­هایی که متقاضیان نتوانند به امتیازات پایه مذکور دست یابند، با صلاحدید شورای عالی سرمایه­گذاری حداقل امتیاز می­تواند کاهش پیدا کند. شورای عالی سرمایه­گذاری بر اساس محتویات پاکت ب و بر اساس بالاترین پیشنهاد اجاره اقدام به جذب سرمایه­گذار خواهد کرد. نهایتا پس از طی مراحل قانونی و انجام مذاکرات لازم جهت تامین نظر شهرداری قراردادهای لازم منقعد خواهد شد.

4) در هر صورت شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. متقاضیان می توانند با مراجعه و یا تماس با دفتر مدیریت سرمایه گذاری از نتیجه فراخوان اطلاع حاصل نمایند. لازم به ذکر است نمایندگان متقاضیان حقیقی و حقوقی شرکت در فراخوان نیز با هماهنگی قبلی می­توانند در جلسه حضور یابند.

"شرایط شرکت در فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار"

الف- شرایط عمومی شرکت در فراخوان:

1) لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی وکشوری مصوب 22/10/1337 در این فراخوان جاری و ساری است.

2) اشخاص حقوقی و حقیقی باید علاوه بر دارا بودن کلیه توانایی­های لازم، منع قانونی برای عقد قرارداد مربوطه نداشته باشند.

3) اشخاص حقوقی (شرکت­ها )باید دارای اساسنامه مصوب و ثبت شده باشند و اولویت با اشخاص حقوقی است که موضوع فعالیت آنها با عنوان فراخوان سرمایه گذاری و قرارداد همخوانی داشته باشد تشخیص این امر بر عهده شورای عالی سرمایه گذاری شهرداری لاهیجان خواهد بود.

4) با توجه به اینکه تأمین مالی پروژه موضوع فراخوان از سوی سرمایه گذار خواهد بود لذا توانمندی مالی شخص متقاضی بررسی و احراز خواهد شد و متقاضی یا شرکت کننده می بایست نقدینگی و توانمندی مالی خود را به اثبات برساند و باید ملاک مالی و توانایی و صلاحیت انجام کار توسط ایشان، برای شهرداری و شواری عالی سرمایه گذاری شهرداری محرز و بلاتردید باشد. شرایط احراز در قسمت جداول امتیازدهی این راهنما ذکر شده است.

5) چنانچه به دلایل فورس ماژور و خارج از حیطه و توان شهرداری و یا بر اساس اعلام مقامات ذیربط اجرای طرح قبل از انعقاد قرارداد به حالت تعلیق درآید و یا اصلاً منتفی گردد مراتب به نحو مقتضی و یا اعلان در سایت مربوطه به اطلاع خواهد رسید. بدیهی است صرف شرکت در فراخوان به منزله ایجاد حق برای متقاضی نخواهد بود و لازم است تشریفات قانونی مربوطه طی شود.

6) نوع مشارکت در این فراخوان یکی از روشهای مشارکت( مشارکت مدنی، BOT و BOLT و ... )می باشد.

7) شرایط عمومی پیمان جزءلاینفک قرارداد است.

8) در این پروژه پیشنهادات مشترک چند متقاضی مورد قبول نخواهد بود.

9) تضمین شرکت در فراخوان : تضمین شرکت در فراخوان به میزان 840 میلیون ریال بایستی به صورت به شرح زیر تهیه گردیده و در پاکت (الف) قرار داده شود .

الف - ضمانت نامه بانکی به نفع سرمایه پذیر ) شهرداری لاهیجان ( با اعتبار سه ماه

ضمنا به نکات زیر درباره تضمین شرکت در فراخوان دقت نمایید:

چنانچه نفرات اول، دوم و سوم برنده در فراخوان سرمایه­گذاری از انعقاد قرارداد خودداری نمایند، به ترتیب سپرده ( ضمانتنامه) آنان به نفع شهرداری لاهیجان ضبط خواهد شد.

سرمایه گذار می بایست در متن ضمانتنامه بانکی، موضوع پروژه و محل اجرا را درج نماید، که درصورت عدم رعایت، پاکت پیشنهادی بازگشایی نگردیده و هیچگونه اعتراضی از طرف سرمایه گذار مقبول نخواهد بود .

مبلغ سپرده شرکت در فراخوان با توجه به موضوع معامله نباید از مبلغ درج شده در شرایط فراخوان کمتر باشد در غیر اینصورت شهرداری لاهیجان سپرده مربوطه را به نفع خود ضبط می نماید .

"شرایط اختصاصی شرکت در فراخوان پروژه خیابان غذا "

1) مورد فراخوان عبارتست از شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت احداث، تجهیز و بهره برداری خیابان غذا

2) فراخوان بر اساس استانداردها و رعایت تمامی ضوابط و آئین نامه ها و مجوز دفاتر و سازمانهای مرتبط با طرح و با تأیید شهرداری لاهیجان می باشد.

3) سرمایه گذار می بایست موارد ذیل را مورد نظر داشته باشد:

الف: در نظر گرفتن مسائل فنی و مهندسی و استانداردهای ذیربط در خصوص احداث با توجه به ضوابط معماری و شهرسازی جهت طراحی ، احداث و بهره برداری از پروژه

ب: رعایت کلیه دستورالعمل های نظام فنی و اجرایی کشور در مورد طراحی و اجرای پروژه ضروری می باشد.

ج: سرمایه گذار می­بایست بر اساس طرح شهرداری که خلاصه آن به پیوست آمده و جزییات آن در پرتال مدیریت سرمایه گذاری لاهیجان قرارداد عمل نماید.

حداقل اجاره در نظر گرفته شده برابر مبلغ ماهیانه 40 میلیون ریال با افزایش سالانه 15 درصدی است. بدیهی است پیشنهاد ارائه شده نباید از این مبلغ کمتر باشد. هزینه سرمایه­گذاری پروژه برابر شانزده میلیارد و نهصد میلیون ریال است. دوره مشارکت ( ساخت و بهره­برداری) 7 سال است. جزییات طرح به پیوست آمده است.

4) با توجه به ماهیت قرارداد مورد نظر ،سرمایه گذار ملزم ومتعهد می­گردد در پایان مدت قرارداد محل انجام سرمایه گذاری را بدون هیچگونه ادعایی تخلیه و به تصرف کارفرما درآورد.

5) کلیه هزینه های سرمایه گذاری پروژه شامل ، هزینه­های قبل از بهر­ه برداری( به غیر از هزینه­های پروانه)، طراحی، محوطه سازی، احداث، تجهیز و بهره برداری به عهده سرمایه گذار بخش خصوصی ( متقاضی شرکت در این فراخوان) می باشد.

6) سرمایه گذار باید اجاره پیشنهادی خود و و اسناد فراخوان ( عمومی و خصوصی) را پس از مهر و امضا و به همراه تمام مدارک درخواستی در پاکت­های سر بسته الف و ب در پاکت مهر و موم شده دیگری قرار داده و بر روی آن عنوان پروژه، نام، شماره تماس، و نشانی شرکت کننده ، را ذکر و به امور پیمان و رسیدگی شهرداری لاهیجان تحویل نماید.

· عبارت الف و ب حتما روی پاکات ذکر شود.

· با توجه به اینکه انتخاب سرمایه­گذار بر اساس جداول 1 تا 5 این راهنما صورت خواهد گرفت، لازم است کلیه مدارک و مستندات مربوطه به جداول را نیز در پاکت­های مربوطه قرار دهند.

اسناد و مدارک لازم برای شرکت در فراخوان-پاکت­های الف و ب

1 اطلاعات هویتی

اشخاص حقوقی

1- نام شرکت / موسسه :

2- موضوع فعالیت شرکت (طبق اساسنامه):

3- شماره ثبت : 4- تاریخ ثبت :

5- کد اقتصادی : 6- شناسه ملی :

7- مبلغ سرمایه ثبت شده ( آخرین تغییرات ) : 8- تابعیت :

9- تلفن : 10- دور نگار :

11- تارنما : 12- پست الکترونیک :

12- اقامتگاه قانونی شرکت:

13- نوع شرکت: سهامی عام سهامی خاص مسئولیت محدود غیره

14- اسامی صاحب/صاحبان امضاء مجاز:

15- نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

توضیح:

ارائه تصویر اساسنامه، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی به همراه شناسه ملی و کد اقتصادی الزامی است. همچنین ارائه تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل ضروری می باشد. تمامی برگه های استعلام ارزیابی کیفی باید به امضاء صاحب/صاحبان مجاز طبق اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات و مهر شرکت رسانده شود.

اشخاص حقیقی

نام و نام خانوادگی :

آدرس پستی :

آدرس الکترونیک:

شماره تماس:

لازم است مدارک زیر نیز در پاکت الف ( متقاضیان حقیقی و حقوقی) قرار داده شود:

جدول الف- مدارک هویتی مورد نیاز برای اشخاص حقوقی و حقیقی :

کپی مصدق شناسنامه از صفحه اول

کپی مصدق کارت ملی

2-توانمندی مالی و اجرایی سرمایه گذار

جدول شماره 1 : گواهینامه ها ،استانداردها ،تشویق ها

عنوان

امتیاز

تقدیر نامه، گواهینامه و استاندارد مرتبط با حوزه کاری پروژه- ملی

هر کدام یک امتیاز

گواهینامه و استاندارد مرتبط با حوزه کاری پروژه- بین المللی

هر کدام دو امتیاز

جمع امتیازات حداکثر

5

*ارائه تصویر گواهینامه ،استانداردها و تشویق نامه ها در پاکت الف الزامی است.

جدول شماره 2 : میانگین مانده حساب یک سال منتهی به تاریخ انتشار فراخوان

شرح

150-40 میلیون تومان

400-150میلیون تومان

از 500میلیون تومان به بالا

امتیاز

12

16

20

*ارائه اصل تأییدیه بانک مربوطه در پاکت الف الزامی است.

جدول شماره 3 : سرمایه غیر نقدی (شامل اراضی ،اعیانی ،ماشین آالات ،سهام و ...)

ردیف

عنوان سرمایه

مساحت /مقدار/تعداد

جمع ارزش ریالی

هر 100 میلیون تومان سرمایه غیر نقدی معادل یک امتیاز است. به سهام قابل معامله در بورس به ازای هر 70 میلیون تومان 1 امتیاز تعلق خواهد گرفت.

حداکثر کل امتیاز این بخش 10 است.

1

زمین با ذکر کاربری

2

اعیانی (کارخانه یا کارگاه تولیدی) با ذکر محصول

3

سهام

4

ماشین آلات

5

سایر( قابل استناد)

جمع کل..................................................................................ریال

................امتیاز

ارائه تصویر مدارک مالکیت بنام متقاضی مربوط به این جدول در پاکت الزامی است.

جدول شماره 4: سوابق کاری مرتبط

ردیف

موضوع قرارداد

انجام شده و در حال انجام

نام و آدرس کارفرما/تلفن/فکس

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

1

2

3

تصویر قرارداد و مدراک اتمام و تسویه قراردادهای ذکر شده در جدول 4 الزامی است و لازم است که در پاکت الف قرار داده شود.

به ازای هر 30 میلیون تومان قرارداد به اتمام رسیده یک امتیاز و حداکثر امتیاز این بخش 25 می باشد قراردادهای با پیشرفت فیزیکی بیش از چهل درصد با ارائه مستندات نیز مشمول بند فوق می باشد.

سابقه کاری مرتبط با پروژه نیز به ازای هر دو سال (قابل استناد) یک امتیاز دارد.

تبصره : در عنوان قرارداهای مشابه به ازای همان مبلغ سرمایه گذاری نصف امتیاز تخصیص می­یابد که می­تواند به تشخیص کمیته سرمایه­گذاری مشابه یک پروژه جدید در نظر گرفته شود.

در صورت ارائه پروانه اشتغال به نام خود متقاضی مرتبط با موضوع فراخوان و همچنین ارائه سابقه کار به نام خود متقاضی مرتبط با موضوع فراخوان به ازای هر سال، 2 امتیاز.

جمع کل قراردادهای به انجام رسیده:

.............................................................................ریال

جمع کل امتیاز اکتسابی از این مورد

.............................................................................امتیاز

جدول نهایی امتیاز دهی:

ردیف

عنوان

دامنه

امتیاز

1

گواهینامه ها و استانداردها ،تشویق ها

0 تا 5

2

میانگین مانده حساب یک سال منتهی به تاریخ انتشار فراخوان

0 تا 20

3

سرمایه غیر نقدی

0 تا 10

4

سوابق و رزومه

0 تا 25

جمع کل

60

- جدول فوق مربوط به جمع بندی امتیازات مربوط به جداول چهارگانه است.

· شخص حقیقی یا حقوقی که حداقل امتیاز لازم (30 امتیاز )را کسب کنند، پیشنهاد قیمت اجاره آن­ها مطرح بازگشایی ( پاکت ب) خواهد شد. شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت اجاره را پیشنهاد دهد به عنوان سرمایه گذار انتخاب خواهد شد و می­تواند در ادامه با مذاکره و نشست های تخصصی و طبق قوانین و پس از اخذ تاییدیه­های لازم از شهرداری مراحل انعقاد قرارداد انجام خواهد شد.

3- قیمت اجاره پیشنهادی (پاکت ب)

حداقل اجاره در نظر گرفته شده برابر مبلغ ماهیانه 40 میلیون ریال با افزایش سالانه 15 درصدی است. بدیهی است پیشنهاد ارائه شده نباید از این مبلغ کمتر باشد.

جدول شماره 5: قیمت اجاره

شرح

پیشنهاد متقاضی

به عدد

به حروف

مبلغ اجاره ماهیانه

4- تحویل پاکت­ها:

همه مدارک به ترتیب در داخل پاکت­های الف و ب با ابعاد A4 یا بیشتر قرارداده و روی آن عبارت {پاکت الف/ب فراخوان پروژه ................./نام متقاضی.................../آدرس ...................................................شماره تماس:....................................} درج شود و تا پیش از پایان مهلت فراخوان به دفتر امور پیمان و رسیدگی واقع در لاهیجان، بلوار امام رضا، شهرداری لاهیجان تحویل داده و شماره ثبت دبیرخانه دریافت فرمائید.

· پاکاتی که مندرجات روی آن مطابق موارد بالا نباشد، بازگشایی نخواهد شد.

فرم شماره 1:

اینجانب ...................................................... شخصاً / دارنده امضاء مجاز و قانونی از طرف شرکت ........................................../ با شماره ملی ...............................پس از آگاهی کامل و پذیرش مطالب و مندرجات آگهی فراخوان و شرایط عمومی و خصوصی شرکت در فراخوان انتخاب سرمایه گذار پروژه خیابان غذا به روش BOLT با اطلاع کامل از اینکه شهرداری لاهیجان و دفاتر و سازمان­های مربوطه آن الزامی برای واگذاری پروژه به اینجانب ندارند، در این فراخوان شرکت نموده­ام و بدینوسیله تایید می­کنم کلیه ضمائم، اسناد و مدارک فراخوان جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می­شود. همچنین متعهد می شوم چنانچه این پیشنهاد با لحاظ نظرات و مقررات شهرداری لاهیجان مورد قبول قرار گیرد حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ به عنوان برنده فراخوان نسبت به امضاء قرارداد و ارائه تضمین حسن انجام کار براساس آیین نامه مالی و معاملاتی اقدام نمایم. ضمنا تایید می کنم در صورت برنده شدن در فراخوان و عدم مراجعه برای انعقاد قرارداد، شهرداری لاهیجان بر اساس این فراخوان مبلغ تضمین شرکت در فراخوان را به نفع خود مصادره نماید.

نام متقاضی و امضا

فرم شماره 2

اینجانب ضمن اطلاع از محل پروژه و بررسی همه جوانب مربوطه موارد زیر را براساس طرح فنی -اقتصادی ارائه شده توسط شهرداری لاهیجان علام می­دارم.

حداقل اجاره در نظر گرفته شده برابر مبلغ ماهیانه 40 میلیون ریال با افزایش سالانه 15 درصدی است. بدیهی است پیشنهاد ارائه شده نباید از این مبلغ کمتر باشد.

شرح

پیشنهاد متقاضی

به عدد

به حروف

مبلغ اجاره ماهیانه

نام متقاضی و امضا

فرم شماره 3- چک لیست مدارک

عنوان مدارک

ضمیمه شده است

ضمیمه نشده است

فرم تکمیل شده اسناد فراخوان - در پاکت الف

فرم تکمیل شده شماره 1- در پاکت الف

مدارک هویتی (براساس جدول الف)- در پاکت الف

گواهینامه ها و استانداردها ،تشویق ها ( با توجه به جدول 1)- در پاکت الف

پرینت بانکی میانگین مانده حساب یک سال منتهی به تاریخ انتشار فراخوان- در پاکت الف

مدارک سرمایه غیر نقدی(براساس جدول 3)- در پاکت الف

مدارک سوابق و رزومه(براساس جدول 4)- در پاکت الف

تضمین شرکت در فراخوان- در پاکت الف

فرم شماره 2- در پاکت ب

مبلغ اجاره پیشنهادی - در پاکت ب

این فرم شماره 3 (فرم چک لیست) را پس از پرینت و تکمیل به عنوان صفحه اول مدارک خود قرار در پاکت الف دهید.

تمام صفحات اسناد ومدارک ارسالی باید توسط متقاضی مهر و امضا شود.

نام متقاضی و امضا

لینک اصل خبر در سایت شهرداری لاهیجان

  منبع خبر

  شهرداری لاهیجان

  شهرداری لاهیجان

  شهرداری لاهیجان یک شهرداری در شهر لاهیجان می باشد

   نظرات