آگهي ثبت نام از داوطلبان نمايندگي دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي منتشر شد.

آگهي ثبت نام از داوطلبان نمايندگي دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي منتشر شد.

در اجراي ماده 45 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ماده 21 آئين نامه اجرايي آن بدين وسيله به اطلاع اهالي محترم حوزه انتخابيه بروجن مي‌رساند كه ثبت نام از داوطلبان نمايندگي دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي در اين حوزه انتخابيه از تاريخ 10/09/1398 تا تاريخ 16/09/1398 جمعا به مدت 7 روز به عمل خواهد آمد . لذا داوطلبان مي‌توانند به منظور اعلام داوطلبي خود در مهلت تعيين شده با همراه داشتن مدارك ذيل به اين فرمانداري، ستاد انتخابات كشور، سفارتخانه، كنسولگري و يا نماينگي‌هاي سياسي در خارج از كشور مراجعه و اقدام به تكميل فرم ثبت نام نمايند .
1.    اصل كارت ملي و يك نسخه تصوير آن .
2- اصل شناسنامه عكسدار و يك نسخه تصوير كليه صفحات آن .
3- عكس جديد 4 × 3 يک قطعه (ترجيحا با زمينه روشن)
4- اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي و يا مدرك معادل كه واجد ارزش استخدامي باشد .
5- اصل و تصوير گواهي رسمي مبني بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل مشمول استعفاي موضوع ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي .
6- اصل و تصوير برگ پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت دائم داوطلب .
7-كليه جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا از يك مقطع تحصيلي بالاتر برخوردار مي گردند، رزمندگاني که حداقل 6 ماه سابقه رزمندگي دارند نيز از يک مقطع تحصيلي بالاتر برخوردار هستند .
به استناد ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند :
1- اعتقاد و التزام عملي به اسلام
2- التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران .
3-  تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .
4- ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه .
5-  داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن .
6- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه .
7- سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينايي ، شنوايي و گويايي .
8- حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام .
تبصره 1- داوطلبان نمايندگي اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي از التزام عملي به اسلام ، مذكور در بند (1) مستثني بوده و بايد در دين خود ثابت العقيده باشند .
تبصره 3 ـ هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب مي شود .
تبصره 4- ملاک محاسبه سن اشخاص براي ثبت نام در انتخابات بر اساس تاريخ تولد اوليه ثبت شده در شناسنامه رسمي است و تغييرات بعدي توسط دستگاه هاي ذي ربط به استثناي محاکم قضايي ملاک عمل نمي باشد .
به استناد ماده 30 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي اشخاص زير از داوطلب شدن نمايندگي مجلس محرومند :
1- كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر داشته اند .
2- ملاكين بزرگ كه زمين‌هاي موات را به نام خود ثبت داده اند .
3-  وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب ، سازمان‌ها و گروه‌هائي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است .
4- كساني كه به جرم اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران محكوم شده اند .
5- محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضائي .
6- مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق .
7- محكومين به حدود شرعي مگر آنكه توبه آنان ثابت شده باشد .
8- قاچاقچيان مواد مخدر و معتادين به اين مواد .
9- محجورين و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (49) قانوني اساسي باشند .
10-  وابستگان به رژيم سابق از قبيل اعضاي انجمن‌هاي شهر و شهرستان و وابستگان به تشكيلات فراماسونري و هيأت رئيسه كانون‌هاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و اعضاي فعال آنها ، نمايندگان مجلسين سنا ، شوراي ملي سابق و مأموران ساواك .
11- محكومين به خيانت و كلاهبرداري ، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال ديگران و محكومين به سوء استفاده مالي به حكم محاكم صالحه قضائي .
در ضمن به استناد تبصره 2 ماده 9 قانون ياد شده هيچ يك از داوطلبان نمايندگي نمي توانند در بيش از يك حوزه انتخابيه خود را نامزد نمايند . در غير اينصورت نامزدي آنان كلاً باطل و از شركت در انتخابات آن دوره مجلس محروم مي گردند .
همچنين به استناد ماده 46 قانون مذكور هر يك از داوطلبان نمايندگي مجلس مي توانند شخصاً و به صورت كتبي انصراف خود را به فرمانداري مركز حوزه انتخابيه و يا وزارت كشور اعلام نمايند و عدول از انصراف هم پذيرفته نيست .
مسعود ملکي
فرماندار مرکز حوزه انتخابيه  شهرستان بروجن

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بروجن

  منبع خبر

  شهرداری بروجن

  شهرداری بروجن

  شهرداری بروجن یک شهرداری در شهر بروجن می باشد

   نظرات