کار ضعیف را از هیچکس نمی پذیرم

کار ضعیف را از هیچ کسی نمی پذیرم و به مدیران شرکت هم توصیه می کنم کار ضعیف را هرگز قبول نکنند. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در جریان بازدید از سد دوستی بر رفع برخی نواقص در تاسیسات و ساختمانهای سد تاکید کرد و تامین نیازهای واحد مرزبانی و حفاظت از سد را ضروری خواند. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، "محمدعلایی" خطاب به معاونان و مدیران شرکت گفت: در انتخاب پیمانکاران باید خیلی دقت شود و بر کار آنان نظارت همه جانبه داشته باشیم. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی همچنین دستور تهیه طرح جامعی از وضعیت سد دوستی، امکانات، تجهیزات و تاسیسات سد را صادر و تاکید کرد: این طرح باید یک طرح عملیاتی باشد و در اسرع وقت آماده شود. وی گفت: ما باید برنامه مدونی برای سد دوستی داشته باشیم. این گزارش حاکی است: معاونان برنامه ریزی، طرح و توسعه، حفاظت و بهره برداری، مدیر امور آب شهرستان سرخس، مدیر حراست، مدیر سد دوستی و جمعی از کارشناسان شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت را همراهی کردند.
لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات