اسماعیل نمازی از ساخت داخل پره های متحرک توربین گازی BBC Type 9 با کارفرمایی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی خبر داد

اسماعیل نمازی از ساخت داخل پره های متحرک توربین گازی BBC Type 9 با کارفرمایی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی خبر داد

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات