عضویت رئیس گنجینه ملی آب ایران در کمیته اجرایی مدیریت بحران...

طی ابلاغی از سوی دکتر کیا پارسا مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ سعد آباد در راستای حفظ و صیانت از میراث ارزشمند کشور عزیزمان ایران آقای مهندس راعی رئیس گنجینه ملی آب ایران به عضویت در کمیته بحران و حفاظت پیشیگرانه در موزه های کشور انتخاب گردید.

طی ابلاغی از سوی دکتر کیا پارسا مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ سعد آباد در راستای حفظ و صیانت از میراث  ارزشمند کشور عزیزمان ایران آقای مهندس راعی رئیس گنجینه ملی آب ایران به عضویت در کمیته بحران و حفاظت پیشیگرانه در موزه های کشور انتخاب گردید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات