خودنمایی بافت فرسوده در مرکز شهر تهران

به گزارش اخبار ساختمان، محمد تقی زاده در بیست و چهارمین جلسه کمیته خدمات و زیر ساخت ستاد باز آفرینی پایدار کلان شهر تهران با اشاره به اهمیت منطقه ۱۱ به لحاظ قرار گیری بخشی از تهران قدیم و حصار ناصری در این منطقه، وجود پردیس حکومتی، ابنیه تاریخی و بناهای خاص فرا ملی گفت: توجه به باز آفرینی و نوسازی بافت فرسوده این منطقه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. همچنین تعیین تکلیف مدرسه ناموس متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام، تعیین تکلیف زمین معروف به اتوبان کودک متعلق به اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران، تدوین برنامه عملیاتی جهت ساماندهی مشاغل، استفاده از ظرفیت ابنیه واجد ارزش تاریخی در منطقه، تامین پارکینگ با همکاری بیمارستان‌های فارابی، لقمان، روزبه و فهمیده و تدقیق بافت فرسوده در محله عباسی مطرح و تعهدات سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی جهت پیگیری و اجرا از دیگر مصوبات این نشست عنوان شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات