ایران برنده دیپلماسی حمل و نقل در خزر/ بنادر خزر میانبر ترانزیت در کریدور شمال-جنوب/ توافقنامه هیچ ارتباطی به رژیم حقوقی دریای خزر ندارد

ایران برنده دیپلماسی حمل و نقل در خزر/ بنادر خزر میانبر ترانزیت در کریدور شمال-جنوب/ توافقنامه هیچ ارتباطی به رژیم حقوقی دریای خزر ندارد

درخصوص موافقتنامه تصویب شده کشتیرانی تجاری در حوزه حمل و نقل دریایی بین ایران و دولت جمهوری قزاقستان با اشاره به تاریخچه این توافق اظهار داشت: تاریخچه این توافقنامه به چند سال قبل بر می‌گردد که رژیم حقوقی دریای خزر تعیین و تکلیف نشده بود و این موافقتنامه مسکوت مانده بود. وی افزود: با توجه به این‌که مجوز این توافق از هیات وزیران گرفته شد بار دیگر این توافقنامه بین دو کشور در دستور کار قرار گرفت و در نهایت پیش نویس آن در دی‌ماه ۱۳۹۵ به امضاء مدیرعامل وقت سازمان و وزیر سرمایه‌گذاری و توسعه جمهوری قزاقستان رسید. مدیرکل توافقنامه‌ها و توسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به زمان لاز‌م‌الاجرا شدن این توافق در بنادر کشور گفت: در سال ۹۶ مراحل این موافقتنامه در کشور قزاقستان به پایان رسید و لازم‌الاجرا شد و در همان سال در هیات وزیران ایران هم این موضوع به تصویب رسید. وی ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات