انتصاب سرپرست معاونت توسعه ومنابع انساني اداره كل راه و شهرسازي استان ايلام

انتصاب سرپرست معاونت توسعه ومنابع انساني اداره كل راه و شهرسازي استان ايلام

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

  منبع خبر

  اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

  اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات