مزایده عمومی

مزایده عمومی

شهرداری شوشتر در نظر دارد به استناد نامه ۴۵/۵۶۰۰/۹۸ تعداد لاستیک فرسوده را از طریق مزایده حضوری ( حراج ) بفروش برساند . لذا از متقاضیان دعوت میگردد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری نسبت به کسب اطلاعات اقدام نمایند .
(هزینه آگهی برعهده برنده مزایده است )

۱ – بهای پایه هر حلقه لاستیک ۵۰۰۰۰ ریال
۲ – بهای پایه هر حلقه لاستیک بزرگ ۱۵۰۰۰۰ ریال
۳ – مبلغ تضمین شرکت در مزایده ۳۰۰۰۰۰۰ ریال
۴ – محل برگزاری مزایده کارخانه آسفالت شهرداری شوشتر
۵ – زمان برگزاری مزایده ۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۱۲ صبح
۶ – تاریخ شروع فروش اسناد ۹۸/۰۹/۱۱
۷ – تاریخ پایان فروش اسناد ۹۸/۰۹/۲۷
۸ – تاریخ برگزاری مزایده ۹۸/۰۹/۳۰

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر شوشتر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شوشتر

  منبع خبر

  شهرداری شوشتر

  شهرداری شوشتر

  شهرداری شوشتر یک شهرداری در شهر شوشتر می باشد

   نظرات