ثبت ۱۰۰ میلی متر بارش در استان تهران در دوماهه اول سال آبی ۹۹-۹۸/...

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب از ثبت ۱۰۰ میلیمتر بارش در استان تهران در دوماهه اول سال آبی ۹۹-۹۸ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "محمدرضا خانیکی" با بیان این مطلب اظهار کرد: در دو ماه ابتدای پاییز سال جاری  ۱۰۰میلی متر باران در محدوده عملکرد استان تهران ثبت شده است که حجم ریزش های جوی درسال آبی جاری نسبت به سال آبی گذشته حدود ۲۲درصد افزایش را نشان می دهد.

وی ادامه داد: با بارش در دو ماهه پائیز سال جاری متوسط بارش تجمعی تا پایان آبان ماه سال جاری در محدوده عملکرد استان تهران به ۱۰۰ میلیمتر رسید که نسبت به بارندگی  ۸۳ میلیمتر سال گذشته و ۴۱ میلیمتر متوسط بلند مدت با افزایش مواجه بودیم.

خانیکی همچنین اضافه کرد: بیشترین بارش تجمعی این دوماه  مربوط به ایستگاه های بارانسنجی رودک با مقدار ۱۹۵میلیمتر و درکه با میزان ۱۴۶ میلیمتر وکمترین آن مربوط به ایستگاه های فیروزکوه به میزان  ۶۱ میلیمتر و شمشک با مقدار۶۷ میلیمتر می باشد.ضمن اینکه میزان بارندگی در ایستگاه سد امیر کبیر در حوزه عملکرد شرکت به میزان ۵۶میلیمتر گزارش شده است.

وی با بیان اینکه شدت بارش های به وقوع پیوسته سال جاری عمدتا در محدوده دشت ها (مرکز و جنوب استان تهران) بوده، تصریح کرد: در این خصوص می توان به ایستگاه های باران سنجی مطالعات تهران با ۱۰۳میلیمتر ، سعید آباد (شهریار ) ۱۲۸میلیمتر و ایستگاه امور آب ورامین با ۹۵ میلی متر اشاره نمود و این در حالی است که با بررسی میزان بارندگی ها در ایستگاه های واقع در ارتفاعات و بالادست سدهای تامین کننده آب شرب تهران شاهد کاهش بارندگی این مناطق نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته می باشیم .

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت با  تاکید بر اینکه بررسی وتحلیل روند آماری وشرایط اقلیمی نشان می دهدکه بارش پائیز ۹۸ نیز در محدوده عملکرد استان تهران و حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای تهران بر اساس پیش بینی های انجام گرفته در حد نزدیک به نرمال باشد ، عنوان کرد:  با ادامه این شرایط انتظار میرود، در شش ماهه اول سال آبی ۹۹-۹۸ میزان بارندگی  نزدیک به نرمال محقق گردد.

خانیکی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به خشکسالی در سال های اخیر وتوجه به این نکته که شدت بارش ها در نخستین ماه های سال آبی جاری در مناطق مرکزی وجنوبی استان ثبت شده است، لذا اقدامات موثر لازم در مدیریت ومصرف بهینه منابع آب کماکان می بایست مورد توجه جدی قرار گیرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات