جلسه ارزیابی عملکرد شش ماهه مدیریت قراردادها و مدیریت حقوقی شرکت...

جلسه ارزیابی عملکرد شش ماهه مدیریت قراردادها و مدیریت حقوقی با حضور مدیرعامل و مسئولین حوزه های مذکوربرگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، در ابتدای این جلسه، مدیرقراردادها به ارائه گزارش عملکرد این واحد پرداخت ودر خصوص انتخاب تامین کنندگان، اطلاع رسانی و مستند سازی، برگزاری مزایده، وضعیت استقرار نرم افزار مدیریت پیمان و نیز اصلاح و بهبود فرآیند های مرتبط با این حوزه توضیحاتی بیان کردند که براساس فرصتهای بهبود شناسایی شده، پیشنهادهایی مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

در ادامه پس از توضیحات مدیر حقوقی در خصوص وضعیت اجرای تملک اراضی مورد نیاز شرکت، طرح دعاوی حقوقی، شکایات کیفری و برخورد با متخلفین، ارائه مشاوره حقوقی به واحدهای شرکت، مدیریت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی و نیز جبران خسارت وارده به آبخوان، مشکلات و چالش های این حوزه نیز مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات