سد بفراجرد خلخال آماده افتتاح شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در بازدید از سد بفراجرد خلخال گفت: پروژه سد بفراجرد هم اکنون با پیشرفت کامل آماده افتتاح است و در سفر آتی رئیس جمهور به استان اردبیل به بهره برداری می رسد.

مهندس عباس جنگی مرنی افزود: حجم تنظیمی سد بفراجرد خلخال 5.4 میلیون مترمکعب می باشد که 4.2 آن برای آب شرب خلخال و 1.2 آن نیز برای تامین حقابه کشاورزی پایین دست سد اختصاص خواهد یافت.

در جلسه ای که با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل، نماینده مجری طرح سد بفراجرد، رئیس اداره منابع آب خلخال و جمعی از پیمانکاران و مشاوران برگزار شد، آخرین وضعیت سد بفراجرد، خط انتقال آب و تصفیه خانه آب شرب خلخال مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه عنوان شد که خط انتقال آب شرب از سد بفراجرد  به تصفیه خانه آب خلخال با 11 کیلومتر طول با پیشرفت 75 درصد هم اکنون در دست اجراست.

همچنین تصفیه خانه آب شرب خلخال نیز که توسط بخش خصوصی به روش BOT در دست اجراست هم اکنون بالغ بر 64 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

در این جلسه همچنین با اتخاذ تصمیماتی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل بر اتمام پروژه های خط انتقال آب و تصفیه خانه آب شرب خلخال در زمان تعیین شده تاکید کرد.

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات