بازدید مدیرعامل محترم شرکت از شبکه آبیاری و زهکشی هلیلان

بررسی میدانی مسائل و مشکلات شبکه آبیاری و زهکشی هلیلان

در تاریخ 1398/09/10 جناب آقای مهندس پوراحمد رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت به اتفاق معاون حفاظت و بهره برداری و مدیر حقوقی جهت بررسی مسائل و مشکلات ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری و زهکشی هلیلان از منطقه بازدید و تصمیمات لازم اتخاذ گردید . ایستگاه پمپاژ هلیلان در اثر سیلاب بهار سال جاری دچار خسارت گردید که برنامه تعمیر آن در دستور کار شرکت قرار دارد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای ایلام

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای ایلام

    شركت آب منطقه‌ای ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات