تدوین ره نگاشت، ضرورت ارتقاء توانمندی کشور درحوزه حقوق انرژی

تدوین ره نگاشت، ضرورت ارتقاء توانمندی کشور درحوزه حقوق انرژی

قاضی زاده رئیس پژوهشگاه نیرو در همایش ملی حل وفصل اختلافات در صنعت انرژی با اشاره به ضعف ساختاری در حوزه حقوق انرژی گفت: وقتی در یک موضوعی ره نگاشت نداریم، با یک اتفاق ممکن است همه چیز به هم بخورد. اما اگر برنامه و ره نگاشتی داشته باشیم، اتفاقی اگر بیفتد سراغ راه جایگزین و اصلاح این برنامه می رویم و متوقف نمی‌شویم.
وی افزود: در دو حوزه نرم حقوق و علوم اجتماعی ، با وجود اینکه ما جمعیت قابل ملاحظه ای از متخصصان را در این حوزه‌ها داریم، کمتر به ارتقاء و توانمند سازی ساختاری توجه شده است . برای توانمندی در مقیاس جهانی، ضروری است که نحوه برخورد با موضوع را تغییر دهیم. حقوقی‌های ما بایدطرح ریزی کنند تا اولا کمتر با مشکلات حقوقی روبرو شویم و اگر روبرو شدیم توانمندی کافی برای مواجه با آن را داشته باشیم. مانیازمند خبرگانی هستیم که در حوزه حقوق انرژی ، بتوانند مباحث پیچیده و سخت را کمک کار باشند.
وی ادامه داد: داشتن خبرگان طراز جهانی از یک مسیر اتفاقی میسر نمی‌شود. باید برای این موضوع طرح ریزی داشت و دستیابی به چنین توانمندی ای ضرورتا یک ره نگاشت باید داشته باشد و ما در حوزه حقوق انرژی نیازمند چنین برنامه و ره نگاشتی هستیم.
رئیس پژوهشگاه نیرو اظهار داشت: باتوجه به اینکه تحقق این ره نگاشت ابعادی همچون داشتن خبرگان طراز اول جهانی، ایجاد شبکه دانش و تبادل سازمان یافته تجربیات و مهمتر از همه انباشت تجربه و دانش در کشور را محقق خواهد کرد، پژوهشگاه نیرو آمادگی دارد تا در این زمینه همکاری لازم را به عمل آمد.
قاضی زاده تصریح کرد: ما نیازمند موسسات تخصصی حقوقی هستیم، یک ساختار منسجم که مباحث فقهی مرتبط با حوزه انرژی را پوشش دهد. انجمن علمی حقوق انرژی می‌تواند در این زمینه ایفای نقش موثرتری داشته باشد و نسبت به انسجام این حرکت‌ها که به صورت منفرد و با تلاش‌های متفاوتی انجام می‌شود اقدام نماید.

لینک اصل خبر در سایت پژوهشگاه نیرو

    منبع خبر

    پژوهشگاه نیرو

    پژوهشگاه نیرو یک دانشگاه در شهر تهران می باشد

      نظرات