برگزاري نشست فرهنگي در شركت توانيربه گزارش پايگاه خبري توانير،دراين نشست كه با حضورجمعي ازمشاوران ،مديران ارشد ،مسوولان وكارشناسان شركت توانيربرگزارشد، دكترمحسن لواساني روانشناس و مشاورخانواده پيرامون نحوه تعاملات وايجاد تفاهم درخانواده به ايراد مطالب پرداخت.
وي با تبيين نقش ضمير ناخودآگاه درنحوه نگرش وارتباطات افراد ،برلزوم رفع شخصيت سايه وپذيرش واصلاح نقاط ضعف شخصيتي مانند ترس ،حسد ، ضعف وتنفر تاكيد كرد.
دكتر لواساني با اشاره به لزوم ايجاد اميدواري در انسانها ،مدلهاي برخورد را شامل پرخاشگري ،انكار ،بي توجهي و ناچيز شمردن برشمرد.
وي درادامه به تبيين مهارتهاي زندگي پيشرفته پرداخت و ازجمله ويژگيهاي متقاعد سازي را آگاهي وخاطره سازي با تجربه هاي مشترك ،شكار فرصتها ،تشويق وابراز محبت ،سازگاري و ايجاد فضاي مناسب ،مهارت گوش دادن ،مديريت حواس و احساسات مخاطب و استفاده از تكنيكهاي پل طلايي به منظور ايجاد فضاي مناسب براي عقب نشيني آبرومندانه طرف مقابل ذكر كرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات